Borsa sihirbazı Aref Ghafouri ve 12 kişiye 6 ay işlem yasağı! Hisse yüzde 1093 yükseldi…

Avrupa Yatırım Holding hissesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun gündemine yeniden geldi. Geçtiğimiz Haziran ayından bu yana SPK ve Borsa İstanbul üzerindeki volatiliteleri inceleyerek işlem yapan kişiler hakkında kararlar almaya başladı.

Sermaye Piyasası Kurulu dün yaptığı açıklamada Avrupa Yatırım Holding hissesinde işlem yapan 13 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. 13 kişi arasında illüzyonist Aref Ghafouri de yer aldı.

AREF’E TEDBİR DE GETİRİLMİŞTİ

Ghafouri’ye yine Avrupa Yatırım Holding hissesinde BİST yatırımcı bazında tedbir uygulaması da getirmişti. Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi’nin 5. maddesi çerçevesinde, Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) payının piyasasında, Yönerge’nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle Aref Ghafouri ve Eren Çayır adlı yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası’ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 22/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas” ve “İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması” tedbirleri uygulanacaktır” denilmişti. 22 Temmuz 2023 tarihinde ise bu tedbir tarihi dolması nedeniyle kaldırılmıştı.

PİYASA DOLANDIRICILIĞI TEDBİRLERİ ALINDI

Sermaye Piyasası Kurulu, 13 kişi hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 1’inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; 13 kişi hakkında 21.08.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi. 

Yasak alan kişiler Abdulmuttalip Elçi, Anıl Karaer, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Eren Çayır, Furkan Koçak, Hacı Eyyup Çam, İlker İlhan, İsmail Hulusi Ertan, Onur Çayır, Onur Yılmaz, Talha Erdinç Şahin, Yüksel Tıraş.

HAZİRAN’DA DA 21 KİŞİYE İŞLEM YASAĞI GELDİ, ONUR YILMAZ İKİ DEFA YASAKLANDI

Avrupa Yatırım Holding hissesinde geçtiğimiz Haziran ayında 21 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirilmişti. 21 kişi arasında yeniden işlem yasağı alan kişi olarak Onur Yılmaz dikkat çekti. Onur Yılmaz isimli kişi 6 aylık yasağının üstüne yeniden 6 ay işlem yasağı aldı.

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG HİSSESİNDE NELER OLUYOR?

Avrupa Yatırım Holding hissesinde herhangi bir özel durum olmamasına rağmen hızlı yükseliş gerçekleşti. Geçtiğimiz Nisan ayında 14 lira seviyelerinde işlem gören hisse 26 Temmuz 2023 tarihinde 167 liraya kadar yükseldi ve tarihi zirvesini gördü. Böylece yaklaşık 4 aylık süreçte hisse yüzde 1093 oranında yükseliş kaydetti. 26 Temmuz 2023 tarihinden sonra da hissede karışık seyir hakim oldu ve haftayı 121.20 liradan tamamladı. Böylece 26 Temmuz-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında hisse yüzde 28’e yakın kayba uğramış oldu.

37.2 MİLYON SERMAYESİ VAR, PİYASADA DEĞERİ 4,5 MİLYAR LİRA

Avrupa Yatırım Holding’in sermaye yapısını incelendiğinde 37 milyon 250 bin lira sermayesi olduğu, özsermayesinin 208 milyon 617 bin 581 lira, piyasa değerinin ise dünkü kapanış fiyatı üzerinden 4 milyar 514 milyon 700 bin olduğu öne çıkıyor. Şirketin yüzde 33,69’u halka açıkken son açıkladığı karı ise 15 milyon 469 bin 66 lira oldu.

İŞTE SPK’NIN ALDIĞI KARARLARIN MADDELERİ

Piyasa dolandırıcılığı
107/2: Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Kurulun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 128 – (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bu Kanun ile verilen görevler ile bu Kanunun emrettiği uygulamaların yerine getirilmesini ve öngörülen neticelerin sağlanmasını teminen gerekli olan iş ve işlemleri yapmak. 

Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler

MADDE 101 – (1) Kurul, 106 ncı ve 107 nci maddelerde sayılan fiilleri işlediğine dair makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri ile ilgili sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak;
a) Borsalarda geçici veya sürekli olarak işlem yapılmasının yasaklanması,
b) Takas yöntemlerinin değiştirilmesi,
c) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin sınırlamalar getirilmesi,
ç) Teminat yükümlülüğü getirilmesi veya yükümlülüğün değiştirilmesi,
d) Farklı pazar veya piyasalarda işlem görmesi veya farklı işlem esaslarının belirlenmesi,
e) Piyasa verilerinin dağıtım kapsamının sınırlanması,
f) İşlem veya pozisyon limiti getirilmesi, dâhil piyasanın etkin ve sağlıklı işleyişini teminen gerekli her türlü tedbiri almaya ve bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

İşlem yapma yasağı tedbirinin uygulanacağı haller

MADDE 5 – (1) Kurulca yapılan incelemelerde, haklarında makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında, incelemenin sonuçlanması beklenmeksizin Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilir.

Geçici işlem yapma yasağı

MADDE 6 – (1) Makul şüphe ile Kurul tarafından işlem yapma yasağı kararı verilmesi durumunda geçici işlem yapma yasağı süresi 6 ay olarak uygulanır. Ancak Kurul bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkilidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x