TBB, sektör görünüm raporunu yayınladı

AA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından Türkiye’de finans ve bankacılık sektörünün izlediği gelişmeleri ve gelecek dönem hedeflerini ortaya koymak amacıyla “Bankacılık Sektöründe Sürdürülebilirlik: Sektör Görünüm Raporu” hazırlandı.

“Finans ve bankacılık sektörü öncü rol oynuyor”

TBB’den yapılan açıklamaya göre, finans ve bankacılık sektörü, sürdürülebilir kalkınma odaklı yatırımların gerçekleştirilmesi, farklı sek­törlerin yeşil dönüşüm süreçlerinin teşvik edilmesi, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uygulamaların benimsenmesi ve teknolojik gelişmelerin hayat bulması için öncü ve sürükleyici bir rol oynuyor.

Rapor, sürdürülebilir bir gelecek için sektöre bilgi sunmayı amaçlıyor

Sektörün sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımını içeren rapor ile TBB, bankaların faaliyetleri için yön belirlemesini, iklim değişikliğinden kaynaklanan risklerin ve fırsatların daha etkin yönetilmesini, düşük karbon ekonomisine geçişin desteklenmesini ve sürdürülebilir bir gelecek için sektöre bilgi sunmayı hedefliyor.

“Bankacılık sektörü hem dünya hem Türkiye’de evriliyor”

İlave olarak, Yeşil Mutabakat ve AB Taksonomisi gibi gelişmeler sürdürülebilir finansman tanımının standartlaşması yolunda bir çerçeve çizmekte ve sürdürülebilir finansmanı tanımlayıcı kriterleri somutlaştırıyor. Bu gelişmeler ışığında bankacılık sektörü hem dünya hem Türkiye’de evriliyor.

İklim değişikliğiyle mücadele, karbonsuz bankacılık, dijitalleşme ve etki yatırımı gibi alanlar bankaların yeni strateji ve uygulamalar geliştirdiği alanların başında geliyor.

Türkiye’de bankalar sürdürülebilirlik uygulamalarını sadece ürün ve hizmetleriyle değil, kurumsal yapılanmaları ve stratejileriyle de destekliyor.

Bankalar, sosyal kalkınma odaklı finansman paketleri geliştiriliyor

Bankaların çevresel konulara ilave olarak, sosyal kalkınma odaklı finansman paketleri geliştirdiğini, ayrıca etki finansmanı ve dijitalleşmeye yönelik çalışmaları da yakından takip ettiğini söylemek mümkün.

Dijitalleşme, bankacılık süreçlerinin dijitalleşmesinin yanında blok zinciri uygulamaları, finteklerin desteklenmesi gibi inovatif yaklaşımları da destekleyen bir olgu.

Gelecek dönemde bu alandaki çalışmaların daha da çeşitlenmesi ve Türk bankacılık sektöründeki etki alanını genişletmesi bekleniyor.

Türkiye bankacılık sektörü, dünyadaki sürdürülebilirlik uygulamaları ile uyumlu bir gelişim gösteriyor. İklim finansmanı ve yeşil finansman, mavi finansman, etki yatırımı, dijitalleşme ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında yapılan çalışmalar sektörün mevcut durumunun temelini oluşturuyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir